Make your own free website on Tripod.com

Karta firme


Izvještaj o poslovanju 2012

Izvještaj o poslovanju 2013

     
 O nama

Remontni Zavod d.d. Travnik je preduzeće koje se bavi:

- izradom metalnih dijelova
- izradom vertikalne putne signalizacije
- uslugama baždarenja i servisiranja mjerne opreme
- izradom uređaja za neprekidna napajanja GMS stanica
- površinskom zaštitom elektrostatskim postupkom prah bojama i mokrim postupkom sa raznim vrstama lakova
- baždarenjem veličina (struja, napon, otpor, frekvencija)
- izradom gromobranskih instalacija
Preduzeće raspolaže vlastitom alatnicom.


Alati